โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นำโดย ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวันเขมาภิรตาราม
พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียน   ร่วมต้อนรับทายาท ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วม
พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี