โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Author Archives: kuntawat.p

กิจกรรม สัมมนา “สภานักเรียน” การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก

กิจกรรมสังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันลอยกระทง 2565 ณ วัดเขมาภิรตาราม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ […]

สนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564 และการสอบภาคการศึกษาพิเศษ 2564 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัด […]

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ครูและนักเรียนจากโรงเรีย […]

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565

อบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 10

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้เข้ากิจกรรม […]

จิตอาสาก่อทรายต้านน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วม จ.นนทบุรี เนื่องจากสถานการณ์น้ำเหนื […]