โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม www.kma.ac.th

  

** ตารางสอน Update 2/2564  >คลิกที่นี่< **

         

** ตารางเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  <คลิกที่นี่> **

** ราคาชุดนักศึกษาวิชาทหาร  <คลิกที่นี่> **

สามารถชำระค่าเทอมผ่าน QR_Code ของทุกธนาคารได้แล้ว

Download ใบ Pay in  >>คลิกที่นี่ <<

/

align = 'center'

[ โรงเรียน New Normal ]
รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนทั่วประเทศที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน

ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย โดยกำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนทุกคน

ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

อย่างเพียงพอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มเดียวเพื่อลดความแออัด
https://www.facebook.com/127034180656279/posts/4882344095125240/?vh=e&d=n
#covid19 #โควิด19 #TheNewNormalSchool #โรงเรียนวิถีใหม่ #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #MOPH

#กระทรวงสาธารณสุข

align = 'center'

align = 'center'