โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม www.kma.ac.th

align = 'center'

align = 'center'

 

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมผ่าน QR_Code ของทุกธนาคารได้แล้ว

 

>>> คลิกที่ภาพเพื่อพิมพ์เอกสาร <<<

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1

.

คลิกที่ข้อความหรือภาพเพื่อดูข้อมูล

    ออกอากาศชั้น ม.1     ออกอากาศชั้น ม.2     ออกอากาศชั้น ม.3     

    ออกอากาศชั้น ม.4     ออกอากาศชั้น ม.5     ออกอากาศชั้น ม.6

 

              

 

             

 

 

 

***********************************************

*ประกาศเรื่อง กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นเคลื่อน

ม.2,ม.3,ม.5 และม.6

เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดสถานศึกษา

ด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19