โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม www.kma.ac.th


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

>>>คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด<<<

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1

>>ใช้ Gmail ในการเข้าดูเท่านั้น<<

 

 

คลิกข้อความเพื่ออ่าน  แนวปฏิบัติการสอบ

*************************

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหา

 

 

.

คลิกที่ข้อความหรือภาพเพื่อดูข้อมูล

    ออกอากาศชั้น ม.1     ออกอากาศชั้น ม.2     ออกอากาศชั้น ม.3     

    ออกอากาศชั้น ม.4     ออกอากาศชั้น ม.5     ออกอากาศชั้น ม.6

 

              

 

             

 

***********************************************

*ประกาศเรื่อง กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นเคลื่อน

ม.2,ม.3,ม.5 และม.6

เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดสถานศึกษา

ด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนหยุดแต่ความรู้หยุดไม่ได้ 

การเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์ โควิด2019