โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

                   วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์ นางสาวรัศมี  วงวิลัย และนายสรนันทรื  เวียงคำ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม