โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Tag Archives: ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ English Program (รอบเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี (รอบเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ