Hello Welcome

 การฟังเพลงดีอย่างไร?               

               การฟังเพลงนั้น สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพ ในการออกกำลังกาย ได้เป็นอย่างดี ถ้าเราฟังเพลง จังหวะสนุกๆ ก็จะสามารถ ไปช่วยในเรื่อง ของการ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และ ส่งผล ให้สุขภาพ หัวใจของเรา นั้นแข็ง และ ยังสามารถไปช่วยสร้างแรงกระตุ้น ของการออกกำลังกายได้ดีอีกด้วยนะ

                เสียงเพลง นั้น สามารถไปช่วย ในเรื่อง ของสมาธิในการทำงาน หรือ ในการอ่านหนังสือ เพลงเสียงเพลง สามารถ ช่วยให้เรา รู้สึกผ่อนคลาย และ สามารถช่วยไปโฟกัส กับสิ่งต่างๆ ที่เรากำลังทำได้นั้นเอง

                เพลง นั้น ยังสามารถช่วยในเรื่องของ ความเครียด ลดลง ทำให้เรารู้สึก อารมณ์ ดี เพราะเพลง ที่ดี ความหมายที่ดี และ ดนตรีที่ ดีแล้วนั้น จะไปช่วย เป็นพลังบวก ให้กับชีวิต ของเรา ในเวลา ที่เราเครียด หรือ เรา เกิดความสิ้นหวัง เพลง ก็ช่วยให้เรากลับมา อารมณ์ดีได้นั้นเอง

                การฟังเพลง สามารถ ช่วยให้คุณ ฉลาดขึ้นได้ด้วยนะ ได้มีงานวิจัยค้นพบ ว่าการฟังเพลงนั้น จะไปช่วย เพิ่มไอคิว ให้กับเรา ได้เป็นอย่างดี โดย เฉพาะ การฟังเพลง แนว คลาสสิก จะไปช่วยให้สมองของ เรานั้นมีสมาธิและมีประสิทธิภาพ มาขึ้น นั้นเอง

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ฟังแล้วให้ความรู้สึกรักและภูมิใจในสถานศึกษา เป็นตัวอย่างบทเพลงที่เราแนะนำ

รายละเอียดเพิ่มเติม