โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Category Archives: ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียนเสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่มนักเรียน (ม.1 – ม.3 ห้องเรียนปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่ […]

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 […]

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่มนักเรียน (ม.1 – ม.3 ห้องเรียนปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่ […]