โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศผลแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบจัดสรรจาก สพม.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทสำรอง

รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567 (แยกตามแผนการเรียน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ นักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (รอบเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567