โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Category Archives: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.กรชนก สุตะพาหะ พร้อมด้วยค […]

กิจกรรมกีฬาภายใน “เขมาเกมส์”ปีการศึกษา 2566 พลังฮีโร่สร้างสังคมดี พลังสามัคคีสร้างคุณธรรม

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัด […]

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัดพ […]

“ราตรีนนทรีผลัดใบ”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ […]