โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Category Archives: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเร […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2565  ดร.กชพรรณ บุญงามสม […]