กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

เอกสารรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง