ที่ตั้งโรงเรียน

74/11 หมู่ 8 ถนน พิบูลสงคราม 

ตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี 

นนทบุรี 11000

เบอร์โทร 025250830