โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่มนักเรียน (ม.1 – ม.3 ห้องเรียนปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เสริมวันเสาร์และตารางจัดกลุ่มนักเรียน (ม.1 – ม.3 ห้องเรียนปกติ) ** อัพเดต** ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ตารางจัดกลุ่มนักเรียน : https://shorturl.asia/b9wQU
ตารางเรียนเสริม : https://shorturl.asia/Pyjo2