โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

“ราตรีนนทรีผลัดใบ”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน “ราตรีนนทรีผลัดใบ”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพัชนันท์ ศิริทรัพย์ และนางจันศิริ วัฒปฤดา

ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม