โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565 ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร

โดยมีพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี

ในการนี้โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามได้รับมอบเงินบำรุงการศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป