โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ดร.กรชนก สุตะพาหะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในโอกาสนี้แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทนจาก หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม