โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลพื้นที่จำหน่ายอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566