โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

จิตอาสาก่อทรายต้านน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วม จ.นนทบุรี เนื่องจากสถานการณ์น้ำเหนือ ประกอบกับน้ำทะเลหนุน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน และสถานที่ต่าง ๆ คณะกรรมการ​สภา​นักเรียน​โรงเรียน​วัด​เขมา​ภิรตาราม ​
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาก่อทรายต้านน้ำท่วม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 โดยได้ช่วยกันกรอกกระสอบทราย
เพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำ บริเวณหอนาฬิกา ท่าน้ำนนทบุรี