โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค 2/2565

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565
คลิกที่นี่ >>> https://shorturl.asia/6VaCu <<<
มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 02-525-0830 ต่อ 113
02-526-8920 (ในวันเวลาราชการ)