โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

การสอบเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษา​อยู่ระหว่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจสมัครสอบเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566
📌 สมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ ในวันเวลาราชการ
📌 สมัครสอบออนไลน์ผ่าน   >> คลิกที่นี่<<
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 02-525-0830 ต่อ 113
02-526-8920 (ในวันเวลาราชการ)