: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 26/7/2515 : :


อ้อย หรือ กู้
ชื่อ-นามสกุล : 
ศุภลักษณ์  ชูจันทร์
ชื่อเล่น : 
อ้อย หรือ กู้
วันเกิด : 
26 ก.ค. 2515
อายุ : 
44
เพศ : 
E-mail : 
krissaya1972@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :