ประกาศประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 2562