ข่าวรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว