ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561