รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ กลุ่่มงานเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

                 ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 

     กลุ่่มงานเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

               รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคลากรและสินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 2