รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

                 ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 

     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาเขต 3

               รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย