ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน พิธีมุฒิตาคารวะ 14 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน พิธีมุฒิตาคารวะ 14 กันยายน 2560